Αναρτήσεις

Σχολείο χωρίς αίθουσες;

Μηχανικά οπίσθια!

Με το αριστερό; Γιατί όχι;

Φυσική δραστηριότητα, κινητική απόδοση και δείκτες υγείας στην παιδική ηλικία | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μουσικά ακούσματα γονέων…. παιδεύουσι τέκνα!

Οι στάχτες του χθες...... ελπίδα για το αύριο!

"Δεν έχεις δυο πόδια;"

Άμα τα πάρω.........................

Ζωγραφίζοντας την αγάπη!

Να μπορούσα το χρόνο να γύριζα.....

"Μαμά, πονάει το κεφάλι μου....."

Ξέρετε γιατί Μπλογκ-αρετε????